Provincie tikt Laarbeek op de “financiële vingers”

24 januari 2018

Het gaat niet goed met de financiën van Laarbeek vindt nu ook de provincie.

Tijdens de begrotingsraadsvergadering hebben wij al vraagtekens gezet bij de bedragen die zijn genoemd voor het sociaal domein. De uitgaven voor de zorg werden te laag ingeboekt waardoor al een claim gelegd werd op de reserve. Maar onze zorgen werden weggewuifd. Pas nu weten we dat deze reserve helemaal nodig is om de tekorten van 2017 te betalen. En de tekorten voor 2018? Onbekend.

In december jl heeft de provincie een brief gestuurd met hun oordeel over de begroting 2018. Een belangrijk stuk in deze brief gaat over het belang om de uitgaven van het sociaal domein realistisch te begroten. Bij de bedragen die nu in de begroting 2018 staan, zet de provincie dan ook vraagtekens, mede gelet op de tekorten in 2016 en 2017. Een kopie van deze brief is hier beschikbaar.

Wij, PNL, zijn blij – en tegelijk blijven onze zorgen – dat onze terechte opmerkingen over het sociaal domein nu bevestigd worden door de provincie. Want een probleem benoemen is de eerste stap naar het probleem oplossen. En dat gaan we ook zeker doen. Samen met alle betrokkenen willen we zorgen dat alle zorg nu, maar ook in de toekomst, gewaarborgd wordt en voor iedereen bereikbaar zal blijven. Duurzame en betaalbare zorg, zonder afhankelijk te zijn van de vraag of er nog spaarpotten zijn om de tekorten aan te vullen. Want ook spaarpotten – in gemeenteland: reserves – raken leeg als je er alleen maar uit haalt en niks meer in doet. En dat wil PNL niet.

Het moet anders: bij werkelijke, realistische uitgaven moeten realistische inkomsten tegenover staan. Lukt dat niet? Dan zal er elders gestreept moeten worden, ook al zijn het bestuurlijke hobby’s. Eerst kijken naar nut en noodzaak. En als er voor iets geen geld is, dan niet doen maar eerst sparen. Zoals, bijvoorbeeld, het restylen van de raadszaal en ontvangsthal in het gemeentehuis. Allerlei plannen worden nu uitgewerkt om deze ruimtes een ander aanzien te geven. Hoeveel dit allemaal gaat kosten is nog onbekend, dat weten we pas als op het einde alle prijskaartjes bij elkaar zijn opgeteld.

Wel bekend is, dat er niet voor gespaard is en het totale bedrag dus uit de Reserve gehaald moet worden. Voor PNL de omgekeerde wereld. Dit moet, en kan, anders. En daar gaan we voor!

Wilt u ook het financiële beleid van Laarbeek restylen? Kies dan op 21 maart voor PNL

Fractie PNL

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.