Provincie: begroting 2021 structureel en reëel in evenwicht

5 februari 2021

De provincie Noord-Brabant heeft geconcludeerd dat de Laarbeekse begroting 2021 structureel en reëel in evenwicht is. Dit betekent dat voor deze begroting 2021 een ‘repressief toezicht’ (terughoudend toezicht) van toepassing is. Laarbeek krijgt hierdoor de kleur ‘groen’ op de kaart, die de provincie in april zal publiceren op www.brabant.nl/financieeltoezicht. De begroting is alleen beperkt onderzocht, omdat dit volgens de provincie een voldoende compleet beeld gaf.

PNL blijft ook na dit ogenschijnlijk mooie bericht onveranderd kritisch kijken naar de Laarbeekse financiën. In het onderzoek van de provincie is de december circulaire (een soort herberekening van het geld dat de gemeente vanuit Den Haag krijgt) niet meegenomen. Daaruit blijkt dat de situatie ondertussen al wat minder rooskleurig is geworden. In de begroting 2021 schreef Laarbeek alleen over 2022 rode cijfers (-€260.000). Ondertussen is dat bedrag verder verslechterd naar -€360.000. Ook 2023 is van €17.000 positief naar -€48.000 negatief gegaan. Voor de komende 4 jaren schrijven nu alleen 2021 en 2024 nog net zwarte positieve cijfers, met respectievelijk €61.000 en €42.000.

Bij de begrotingsbehandeling 2021 gaven wij al aan dat de gepresenteerde begrotingen voor de komende jaren financieel zeer kwetsbaar zijn. Uiteraard hopen we vurig dat we hierin ongelijk krijgen. Dat zou namelijk het beste zijn voor Laarbeek en haar inwoners.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.