Positieve adviezen commissie Ruimtelijk domein

20 oktober 2022

De commissie Ruimtelijk Domein (RD) heeft woensdag 19 oktober alle agendapunten als hamerstuk  geadviseerd aan de gemeenteraad.
Over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Peeldijk 2 te Beek en Donk zijn we als PNL van mening dat het plaatsen van 36 arbeidsmigranten op deze plek geen probleem hoeft te zijn. Verder vinden wij het doorlopen proces van de aanvrager erg goed uitgevoerd.

Ook voor wat betreft het bestemmingsplan ‘Lagedijk 1-1a, Beek en Donk’ zien wij positief. Er zijn geen zienswijzen ingediend en ook wij zien geen bezwaren om tegemoet te komen aan de wensen van de aanvrager. Een vraag over de mogelijkheid of hier later alsnog een extra (2e) woning kan worden toegevoegd, wat wij niet willen, is naar tevredenheid beantwoord. Die mogelijkheid is er niet.

De Verklaring van geen bezwaar (VVGB) ten behoeve van herstelbesluit voor het aan te leggen
zonnepark Rooijseweg in Mariahout is voor ons ook akkoord. Dit, omdat er voor ons niets is
veranderd na de eerdere afgifte van een VVGB. De rechter heeft een omwonende die bezwaar had gemaakt op enkele punten van zijn bezwaren gelijk gegeven en daaraan is nu tegemoetgekomen. Hoe het door de gemeente ingesteld beroep afloopt moeten we afwachten.

Namens PNL namen Ton van de Wijdeven en Wim van Dijk deel aan de vergadering. Toon Brouwers was voorzitter.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.