PNL: wethouder informeerde raad verkeerd

21 mei 2021

Tijdens de raadsvergadering van 20 mei werd opnieuw gesproken over de motie van PNL om in ieder geval voorlopig te stoppen met de verdere ontwikkeling van zonneparken en windturbines. De motie werd uiteindelijk door alle coalitiepartijen weggestemd. Aanleiding voor de perikelen rond onze motie zijn de volgens ons onjuiste antwoorden die wethouder Briels (DWG) gegeven heeft op de vragen die wij 27 augustus 2020 aan hem stelden over de gevolgen van het afgeven van een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ voor de aanleg van zonneparken. Als PNL wilden wij destijds namelijk alleen instemmen wanneer er ook nog een onvoorwaardelijke weg terug zou zijn. Dhr. Briels antwoordde toen dat dit geen onomkeerbaar besluit was, dat de gemeenteraad aan het roer stond en dat er zeker nog een weg terug zou zijn zolang de ‘definitieve-verklaring van geen bedenkingen’ niet is afgegeven.
 
Toen PNL 18 maart 2021 echter een motie indiende, met het verzoek te stoppen met de ontwikkeling van zonneparken omdat grootschalig zonnepanelen op daken onmogelijk is geworden vanwege netwerkcapaciteitsproblemen, kwam de wethouder ineens met de mededeling dat dit claims en juridische procedures tot gevolg zou kunnen hebben. Dit staat wat ons betreft haaks op wat hij 27 augustus zei.

Al tijdens de commissie Algemene Zaken hebben we de wethouder meerdere keren op de foutieve informatie gewezen. Toen gaf hij hier echter geen antwoord op. Toen wij hem hier 20 mei opnieuw naar vroegen, kwam hij met een lang verhaal over een eerder vastgestelde visie en ontkende hij de foutieve informatie. Daarom hebben wij de betreffende fragmenten uit de raadsvergadering van 27 augustus achter elkaar gezet, zodat iedereen zelf kan zien en horen wat de wethouder op onze vragen heeft geantwoord. Ter controle kan de originele video van de gehele raadsvergadering ook bekeken worden op YouTube (https://youtu.be/n6n2ZBK8v0Q).

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.