PNL-vragen subsidieaanvraag Super Sociaal

28 november 2022

‘Super Sociaal’ is er voor mensen die aantoonbaar (tijdelijk) te weinig inkomsten hebben om van rond te komen. Ze kunnen er boodschappen doen en betalen daarvoor minder dan de normale supermarktprijs. In Laarbeek is er daarvoor de rijdende supermarkt. Super Sociaal vraagt nu een bijdrage aan de gemeente voor de aanschaf van een nieuwe rijdende winkel. Hoewel PNL het initiatief Super Sociaal ondersteund, hebben wij hier een aantal vragen over gesteld.

Vraag: Een organisatie dient normaal gesproken geld te reserveren voor zaken die gedurende een aantal jaren worden afgeschreven. Nu staan we voor een voldongen feit en is er, wanneer we Super Sociaal willen behouden, eigenlijk nauwelijks een keuze te maken. Is onze stelling juist dat er onvoldoende geld is gereserveerd voor vervanging van de rijdende winkel?
Antwoord: Dat klopt. Super Sociaal heeft de afgelopen jaren wel middelen gereserveerd i.v.m. de afschrijving op de rijdende winkel. Maar dat blijkt onvoldoende te zijn.

Vraag: Is het bestuur van Super Sociaal hiernaar gevraagd of aangesproken?
Antwoord: Wij hebben jaarlijks een bestuurlijk overleg met de Super Sociaal waarbij we o.a. de financiële zaken met hen bespreken. Dit is niet eerder aan het licht gekomen.

Vraag: Wanneer er niet voldoende geld is gereserveerd vanwege onvoldoende ruimte daarvoor in de begroting, is de begroting dus eigenlijk niet op orde geweest. Is deze stelling juist? Zo ja, had het bestuur van Super Sociaal dit dan niet al veel eerder moeten melden? Is of wordt het gesprek hierover gevoerd met het bestuur van Super Sociaal?
Antwoord: In principe had er de afgelopen jaren een groter bedrag gereserveerd moeten worden i.v.m. de aanschaf van een vervangende wagen. Nu blijkt dat de vervangende wagen duurder is dan men aanvankelijk dacht. Wij hebben richting het bestuur van de Super Sociaal aangegeven dat zij in de volgende begrotingen uit moeten gaan van voldoende middelen als reservering voor een toekomstige vervangende wagen.

Vraag: Is het wellicht een optie om in plaats van een rijdende winkel, vaste winkelplekken te creëren?
Antwoord: Nee, dit is geen optie. Super Sociaal heeft een vaste winkelplek in Helmond. Het creëren van vaste winkelplekken in de verschillende kernen van Laarbeek, betekent dat er op al die plekken bezetting en (verse) producten moeten worden aangeleverd. De verschillende winkelplekken zouden dan ingericht moeten worden en brengen allerlei kosten in huur, koelingen, onderhoud, enz. met zich mee. Dit is een te dure oplossing voor het aantal mensen dat op dit moment de verkoopwagen bezoekt.

Vraag: In het voorstel wordt gesproken over de aanvraag van externe subsidies, welke echter nog niet geheel zijn afgerond. Hoe wordt het financiële gat opgevuld wanneer het gevraagde subsidiebedrag niet wordt toegewezen? Komt er dan een aanvullende aanvraag bij de gemeente?
Antwoord: De aangevraagde subsidie betreft het volledig benodigde bedrag. Mochten er gelden van fondsen ontvangen worden, dan heeft SMO niet het volledige aangevraagde bedrag nodig en volgt er een terugbetaling.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.