PNL vragen ivm zieke nertsen

25 mei 2020

Alarm rond zieke nertsen in de Peel’. Dit is kop van de voorpagina van het Eindhovens Dagblad van 25 mei 2020. Dierenartsen en nertsenhouders trekken aan de bel over het besmettingsgevaar voor de omgeving. Nu is een nertsenhouder met zijn vrouw en dochter besmet met het coronavirus. De nertsenhouder uit Deurne houdt er rekening mee dat de infectie van zijn dieren komt. Vanuit de overheid wordt gesteld dat het risico erg beperkt is. De nieuwe besmetting in Deurne laat zien dat het geen incident meer genoemd kan worden. Er lijkt meer aan de hand. Dat ook nertsenhouders zich zorgen maken toont de ernst van de situatie aan. Ook inwoners maken zich echter zorgen. Maandag 25 mei kregen wij al (schriftelijk en mondeling) de eerste vragen hierover. Vooruitlopend op de komende commissievergaderingen, hebben wij een aantal vragen. Wij sturen deze nu al aan u toe, zodat deze tijdens een commissievergadering beantwoord kunnen worden. Gezien de ernst van de zaak en de zorgen die er bij mensen zijn, zouden wij de antwoorden het liefst dinsdagavond tijdens de commissie Sociaal Domein al krijgen (ook al is dat wellicht ongebruikelijk).

· Wat zijn, met de nieuwe informatie, de werkelijke risico’s voor mensen? Zijn de risico’s nu al niet te groot?
· Wat gaat de overheid, naast alle goede onderzoeken die al lopen, nu doen om de risico’s tot een minimum terug te beperken?
· Tot hoever moeten de besmettingen gaan voor dat tot ontruiming wordt overgegaan (waar de nertsenhouders zelf ook voor blijken te zijn)?
· Is het dierenwelzijn ook niet in gevaar?

Verder is uit eerdere berichten naar voren gekomen dat de mest van de bezochte bedrijven niet meer mag worden afgevoerd. De medewerkers wordt geadviseerd om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

· Wat gebeurt er nu met de mest, en vormt de opslag van de mest een extra gevaar?
· Er wordt geadviseerd dat medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Wordt dit advies op de besmette bedrijven opgevolgd (is er controle hierop)?

Een nerts heeft ondertussen een mens besmet met het coronavirus. De genetische code van het virus, gevonden bij de nertsen, komt overeen met de genetische code die een medewerker bij zich droeg. Conclusie is dat dus de nertsen de besmettingsbron waren.

· Hoe wordt in zo’n geval bewezen wie de bron van de besmetting is (dier of mens)?
· Nertsen kunnen het in zo’n geval toch ook van de medewerker hebben gekregen en niet andersom?

Sinds kort is bekend dat er ook overdracht kan zijn van het Coronavirus van nerts op mens. Virologen benadrukken dat er geen extra risico’s zijn voor omwonenden en mensen die in de buurt van nertsenhouderijen komen. De 400 meter zone is als verbod opgeheven, maar mensen wordt toch geadviseerd om in dit gebied niet te gaan wandelen of fietsen.

· Moeten we hieruit concluderen dat we het eigenlijk ook niet echt zeker weten wat betreft de risico’s van besmetting binnen deze zone, en dat de onderzoeken hierover nog onvoldoende uitsluitsel geven?
· De vraag die op deze nieuwe informatie aansluit: Is het college van mening dat hierop mogelijk nieuwe voorzorgmaatregelen voor besmetting genomen moeten worden?
· Wat is de afweging van wel of geen extra maatregelen?

Het Coronavirus is op verschillende bedrijven in onze regio vastgesteld, en we weten ook dat het Coronavirus waarschijnlijk nog lang onder ons zal zijn. Dit heeft veel impact op de nertsenhouderijen.

· De vraag is nu wat er gaat gebeuren met de besmette bedrijven? Ruimen zou geen optie zijn, maar wat gaat er dan wel met de dieren en de bedrijfsvoering gebeuren?
· Wanneer is een bedrijf weer ‘Corona-vrij’, en hoe is dit te constateren?
· Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering van de nertsenhouderijen?

Zoals geschreven in de inleiding, zouden we de vragen graag beantwoord zien worden in de commissie Sociaal Domein. Dit gezien de urgentie vanwege de ernst, en de zorgen die er over dit onderwerp zijn.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.