PNL vraagt om stop op ontwikkeling zonnevelden

11 maart 2021

Partij Nieuw Laarbeek (PNL) gaat via een motie het college vragen, in ieder geval voorlopig, te stoppen met de ontwikkeling en vergunning van zonnevelden en eventuele windturbines. Dit tot aan het moment dat duidelijk is wanneer de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk zodanig is aangepast dat de aanleg van zonnevelden, het leggen van zonnepanelen op daken niet meer tegenwerkt. PNL wil dan tevens dat het college opnieuw met de gemeenteraad in overleg gaat over de noodzaak op dat moment om meer zonneparken te ontwikkelen en/of windturbines te plaatsen en dat hier dan een nieuw besluit over wordt genomen.

De reden voor PNL om de motie in te dienen is het capaciteitstekort op het elektriciteitsnetwerk van Enexis. Terwijl steeds meer partijen oproepen de zonneladder te volgen (eerst zonnepanelen op daken), zijn in Laarbeek de eerste eigenaren van stallen/schuren al geweigerd op het moment dat ze dat wilden doen. Vanwege het netwerkprobleem pleit Enexis er overigens ook al voor om zonneparken en windturbines daar te plaatsen waar de elektriciteit ook wordt verbruikt.

Voor Laarbeek zou uitvoering van de motie betekenen dat twee eerder al vergunde zonneparken gewoon kunnen worden aangelegd. Alle andere zonnevelden, waarvoor nog geen vergunning is afgegeven, komen echter voorlopig in de wachtkamer te zitten. De vrijkomende capaciteit op het netwerk kan vervolgens gebruikt worden voor zonnepanelen op schuren, stallen en/of andere bedrijfsruimten.

PNL is van mening dat Laarbeek, net zoals de rest van Nederland, weliswaar een bijdrage moet leveren aan de energietransitie, maar dat dit wel op een gewenste en meest logische manier moet gebeuren. Wij vinden het onwenselijk en niet logisch dat we zonneparken ontwikkelen en eventueel windturbines plaatsen, waarmee we ook nog eens het landschap vervuilen en natuur aantasten, terwijl zonnepanelen op daken leggen in een aantal gevallen onmogelijk is vanwege niet beschikbare netwerkcapaciteit.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 maart wordt de motie ingediend en moet blijken of er andere partijen zijn die de motie willen steunen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.