PNL vraagt om crisishulp

20 maart 2020

PNL heeft vrijdag 20 maart in een brief het college van burgemeester en wethouders gevraagd om binnen de eigen gemeente zoveel mogelijk hulp te bieden aan ondernemers en burgers, zodat zij de coronacrisis zo goed mogelijk door komen. Dit is de betreffende brief:
 
Geacht college,
 
Dat we d.m.v. het coronavirus in een zeer bijzondere situatie terecht zijn gekomen, behoeft geen betoog. Behoudens dat veel mensen hier middels hun gezondheid problemen mee hebben of krijgen, is het voor veel ondernemers en burgers een erg lastige tijd waar we in verkeren.
 
De landelijke overheid heeft al vele maatregelen aangekondigd die ondernemers financieel moeten helpen door deze crisis heen te komen. Bedrijven overeind houden en werkgelegenheid behouden is daarbij het credo.
 
Als PNL vinden wij dat we ook als gemeente Laarbeek, daar waar mogelijk, hulp moeten bieden. Daarom vragen wij het college om ondernemers en burgers zoveel mogelijk te helpen door de coronacrisis heen te komen. Om dat te bewerkstelligen, vragen we het college de volgende zaken in gang te zetten/uit te voeren:
 
-De gemeente doet er alles aan om aanvragen in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de vervanger van de Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz), zo snel mogelijk te behandelen.
-De automatische incasso van gemeentelijke belastingen wordt met 3 maanden uitgesteld. Dit geldt niet alleen voor ondernemers, maar voor alle Laarbeekse inwoners. Hiermee helpt de gemeente iedereen die direct geraakt wordt door de economische gevolgen van de crisis.
-Voor bedrijven die leges zijn verschuldigd in het kader van grotere bouwprojecten openen we de mogelijkheid betaling hiervan uit te stellen. Hiervoor kan een minimum verschuldigd bedrag voor worden afgesproken. Deze projecten dragen immers bij aan behoud van lokale en regionale werkgelegenheid.
-De gemeente roept inwoners, bedrijven en instellingen op om waar mogelijk aankopen lokaal te doen. De gemeente doet dat zelf uiteraard ook.
-De gemeente informeert ondernemers actief over de diverse maatregelen die regionaal en landelijk beschikbaar zijn voor hulp aan ondernemers en bieden ondersteuning waar nodig.
-Als dit nodig is voor de besluitvorming, worden voorstellen met spoed aan de gemeenteraad voorgelegd.
 
Het wachten is nu op het antwoord van het college.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.