PNL tevreden over aanpassingen Kanaalvisie

18 januari 2024

In de kanaalvisie Zuid-Willemsvaart Laarbeek, welke woensdag 17 januari is besproken in de commissie Ruimtelijke Zaken (RZ), zijn op o.a. ons verzoek enkele aanpassingen gedaan. Eén daarvan is de hoogte van eventuele woningbouw nabij de Beekse brug. Als PNL zijn wij van mening dat we de schaars beschikbare bouwgrond optimaal moeten gebruiken. Daarom willen wij, daar waar dat kan en gewenst is, inzetten op meer lagen in de hoogte dan aanvankelijk in de kanaalvisie was opgenomen. Op 2 plekken aan de oost- en westzijde van het kanaal bij de Beekse brug is dat nu aangepast.

Eerder heeft de gemeenteraad, en ook wij expliciet, gevraagd om het gebied rond kasteel Eyckenlust en het zwembad in Beek en Donk op te nemen in de kanaalvisie. Het college heeft daar gehoor aangegeven. Eén van de zaken die daarbij is opgenomen is het eventueel mogelijk maken van woningbouw bij het zwembad, een wens van de huidige eigenaren om het financieel mogelijk te maken het zwembad te behouden. Of dat ook daadwerkelijk een optie wordt, staat los van de vaststelling van de kanaalvisie. Dit komt pas ter sprake bij een besluit over het voortbestaan van het zwembad. Om met de bestaande tekst in de kanaalvisie niet het gevaar te lopen dat ontwikkelaars op enig moment hieraan rechten denken te kunnen ontlenen, hebben we als PNL een tekst toe laten voegen om dit te voorkomen. Dit is overgenomen door het college.

Hoewel een aantal partijen daarop aansturen, zijn wij niet voor het uitstellen van de vaststelling van de kanaalvisie. Deze is namelijk o.a. nodig om te voorkomen dat diverse initiatieven, waaronder woningbouwplannen, op zichzelf staand worden beoordeeld. In deze visie worden o.a. gebieden aangewezen waar- en hoe (hoogte e.d.) ruimtelijke ontwikkelingen (bouwen) mogen plaatsvinden en waar dit beslist niet is toegestaan. De kanaalvisie wordt uiteindelijk verwerkt in de totale omgevingsvisie.

Het laatste woord is nog niet gezegd over deze kanaalvisie. Tijdens de raadsvergadering van 1 februari zal er verder over worden gesproken en dient een besluit te worden genomen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.