PNL – Terughoudend met zonneparken

10 juli 2020

De commissie Algemene zaken, met Ron van den Berkmortel en Ronnie Tijssen namens PNL, besprak donderdag 8 juli o.a. de reactie op de concept ‘Regionale Energie Strategie (RES). Wat PNL betreft gaat kwaliteit voor snelheid, wat nu vooral belangrijk lijkt te zijn. Wij willen terughoudend zijn met de aanleg van zonneparken, en eerst meer inzetten op het leggen van zonnepanelen op bestaande daken. Ook moet goed gekeken worden naar de capaciteit van het netwerk, zo bleek ook tijdens de vergadering weer. Enexis geeft aan dat op diverse plekken het netwerk ‘vol’ begint te raken.

Geen extra personeel

Een ander belangrijk agendapunt was het ‘Projectplan Transitievisie Warmte (TWV)’. De raad wordt gevraagd het plan vast te stellen, en een projectbudget van €255.000 voor het uitvoeren van de activiteiten in het Projectplan beschikbaar te stellen. Het opstellen van een plan is voor de gemeente een verplichte opdracht.

Gezien de al te verwachten financiële tekorten op de begroting, waar zeker nog de nodige extra tegenvallers aan toegevoegd zullen gaan worden, vinden wij dat de activiteiten van het project binnen het bestaande aantal FTE’s (werknemers) moet worden uitgevoerd. Wanneer dat betekent dat andere zaken niet gedaan kunnen worden, of tijdelijk uitgesteld moeten worden dan zullen daarin wat ons betreft keuzes gemaakt moeten worden.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.