PNL tegen, maar Ondernemersfonds kan toch door

25 juni 2021

“Ongelooflijk, hoe weinig kritische houding de 4 coalitiepartijen hebben t.a.v. de evaluatie die door het Ondernemersfonds Laarbeek is gehouden”. Dat is de strekking van de woorden namens PNL uitgesproken werden tijdens de behandeling van de evaluatie van het fonds. Met 10 (coalitiepartijen) tegen 9 (PNL) stemmen kan het Ondernemersfonds de komende jaren echter gewoon verder, inclusief het verplichte lidmaatschap van bedrijven middels een extra opslag op de ozb. In 2025 komt er een volgende evaluatie.

Bij de start van het Ondernemersfonds hadden wij als PNL onze bedenkingen bij het draagvlak hiervoor onder de Ondernemers. Het bestuur van het Ondernemersfonds heeft ruim 4 jaren de tijd gehad om ons ongelijk aan te tonen, maar deze bedenkingen in de afgelopen jaren niet bij ons weg kunnen nemen. Dit is ook wat wij van veel ondernemers terugkrijgen.

Wij vinden dat het Ondernemersfonds dit echt aan zichzelf te danken heeft. Hoewel dit wel wat verbeterd is, is men te kort geschoten aan duidelijke verantwoording. Niet alleen is dit een veel gehoorde klacht vanuit ondernemers, maar wij hebben dat zelf ook geconstateerd tijdens toelichtingen in de raadszaal. Ook hebben wij op geen enkele manier ervaren dat het Ondernemersfonds erin geslaagd is het draagvlak onder haar (verplichte) leden te vergroten. Het nu gehouden zogenaamde evaluatieonderzoek had hierbij kunnen helpen maar heeft dat, door de vragen die erin gesteld zijn, niet gedaan. Het is volgens ons geen evaluatieonderzoek wat er is gehouden. Evalueren betekent terugkijken hoe iets is verlopen. Waar ben je tevreden en/of ontevreden over? Wat kan of moet er beter? Wil je ermee doorgaan? Dit soort vragen zijn echter niet gesteld.

Een Ondernemersfonds waarbij leden zich vrijwillig aan kunnen sluiten is wat ons betreft prima. Een extra heffing op de ozb, die overigens niet als zodanig op de belastingheffing staat vermeld, is nogal wat en daar horen ook bepaalde verantwoordelijkheden bij. Zowel voor degene waarvoor de opbrengst van de heffing is bedoeld, als in dit geval ook voor de politiek. Die verantwoordelijkheid nemen wij en we zien genoeg redenen waarom we tegen voortzetting van het Ondernemersfonds in de huidige vorm zijn.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.