PNL tegen aanpassing duurzaamheidslening

15 mei 2020

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei kwam opnieuw de duurzaamheidslening aan de orde. Eerder al stemde een meerderheid van de raad voor splitsing van het overgebleven bedrag van €8 ton voor de aanschaf van zonnepanelen (de Groene Zone). €300.000 van dat bedrag kon daardoor in 2020 gebruikt worden voor andere duurzaamheidsleningen. PNL was daar toen al tegen. De belangrijkste reden daarvoor zijn de extra kosten die gemaakt moeten worden. Op het betrekkelijk kleine bedrag wat er in de duurzaamheidspot zit vindt PNL dat niet in verhouding staan.
 
De Werkgroep wilde, middels een amendement, nu wederom een aanpassing. Huurders zouden daardoor ook gebruik kunnen maken van de regeling. Overigens was hier wel een extra amendement voor nodig, waarvan de inhoud tijdens de raadsvergadering door de wethouder (!) van DWG werd aangedragen. Bij beide amendementen heeft PNL tegen gestemd. Er zullen nu nog meer extra kosten gemaakt worden. Ook verwachten wij niet dat de regeling door veel huurders gebruikt zal worden. Zeker niet in de onzekere tijd waarin we op dit moment leven. Alle coalitie partijen stemden wel in met het 2e extra amendement, waardoor de duurzaamheidslening nu op die manier wordt uitgevoerd.
 
Overigens concludeerde het Laarbeekse college in april 2019 dat de hoogte van een eerder geïnvesteerd bedrag voor duurzaamheidsleningen (€350.000) in schril contrast stond met de beperkte impact die er toen mee is gerealiseerd. Ook wees het college toen al op het feit dat de markt voorziet in een groeiend aantal mogelijkheden om op een betaalbare wijze een lening af te sluiten ten behoeve van het verduurzamen van particuliere woningen. Daarom zou een nieuwe duurzaamheidslening niet in een behoefte voorzien die niet op een andere manier vervult kan worden. Ook dat argument hebben wij bij een eerdere behandeling al genoemd.
 
#PNL #laarbeek #duurzaamheid #duurzaamheidslening #groenezone #zonnepanelen
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.