PNL steunt motie N279

3 juli 2020

Als enige heeft PNL donderdag 2 juli een motie van het CDA gesteund over het provinciaal inpassingsplan N279 Veghel-Asten.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) heeft begin 2020 een advies uitgebracht aan de Raad van State met betrekking tot de ingestelde beroepen op het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) N279. Hierin zijn opmerkingen gemaakt ten aanzien van de gebruikte verkeersmodellen en de noodzaak van de omleiding Dierdonk (ingebracht door PNL). Het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant is echter niet van plan om iets te doen met deze adviezen van het StAB. De Raad van State doet over enige tijd uitspraak over het PIP.

De aangenomen motie draagt het college nu o.a op om de provincie te bewegen op korte termijn, middels een berekening op basis van actuele verkeersmodellen en verkeersgegevens, een extra onderbouwing te geven naar aanleiding van het StAB advies. Ook moet het college de provincie bewegen om de invloed van de variant 2×2 rijbanen en de variant thuiswerken door te rekenen. Daarin moet ook de omleiding Dierdonk worden betrokken.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.