PNL stemt in met zienswijze RES 1.0

21 mei 2021

Wij hebben donderdag 20 mei ingestemd met de aangepaste Laarbeekse zienswijze op de RES 1.0 (Regionale Energiestrategie). Tijdens de commissievergadering Algemene Zaken hadden we een aantal toevoegingen op het concept wat toen werd besproken. Deze zijn allemaal opgenomen in de aangepast versie, die nu door de gehele raad is aangenomen.

De gewenste aanpassingen gingen o.a. over energiebesparing. Dit zou wat ons betreft de basis moeten zijn. Ook hebben wij gepleit om goed te kijken naar nieuwe technieken (innovatie) en niet te snel technieken in te zetten die over een paar jaar wellicht weer achterhaald zijn. Een van de belangrijkste zaken is de schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Er moet zo snel mogelijk opgeschaald worden om alle vormen van elektriciteitsopwekking in ieder geval mogelijk te maken. Ook het naleven van de zonneladder (eerst ‘zon op dak’) is voor ons een belangrijk punt. Wij vinden daarom ook dat de wet moet worden aangepast, waardoor met name gemeente meer te zeggen krijgen over wie wel of niet toegang krijgt tot het elektriciteitsnetwerk. Nu bepaald de wet nog dat dit op volgorde van aanvraag moet gaan. Wij pleiten er ook voor dat er zoveel mogelijk druk richting politiek Den Haag wordt uitgeoefend om dit voor elkaar te krijgen. In het kader van ‘alle beetjes helpen’, dus ook vanuit Laarbeek.

Voor de goede orde: met de RES 1.0 en de zienswijzen daarop is er nog geen enkel besluit genomen over eventuele windturbines in Laarbeek. Hoewel berichten en brieven in de media soms anders doen geloven, heeft de gemeenteraad hierin het laatste woord. Een besluit hierover staat nog niet op de agenda.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.