PNL stelt vragen over geldkiosk Beek en Donk

17 augustus 2021

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen die ons vanuit verschillende richtingen bereiken over de geldkiosk in Beek en Donk hebben wij een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld aan het college.

Er blijken geen munten meer afgestort te kunnen worden bij de geldkiosk aan de Koppelstraat in Beek en Donk. Volgens de Rabobank moeten ondernemers en kleine spaarders hiervoor voortaan naar Gemert, Veghel of Helmond. De bank zegt ook daar geen invloed meer op te hebben omdat Geldmaat het geldautomatennetwerk heeft overgenomen. De Dorpsraad schrijft dat tijdens de rechtszaak, welke eerder heeft plaatsgevonden, én in een overleg met hen duidelijk gesproken is over afstortmogelijkheden voor biljetten en munten. Wethouder Meulensteen antwoord in een e-mail aan de Dorpsraad, welke wij ook hebben gekregen: “Ons is van tevoren nooit duidelijk geworden dat afstortmogelijkheden alleen op biljetten betrekking hadden. Belangrijke afweging om mee te werken aan het verzoek van destijds de Rabobank was de mogelijkheid voor lokale ondernemers om geld te kunnen storten op korte afstand. Dat Geldmaat nu een andere keuze maakt bevreemd ons ten zeerste maar daarin zien wij op dit moment voor ons geen rol.

Als PNL zijn wij van mening dat, hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor de voorziening ‘geldkiosk’, hier wel het algemeen belang van ondernemers en kleine spaarders in het geding is.

De vragen die wij gesteld hebben:

Zijn er tussen de gemeente Laarbeek en Geldmaat afspraken gemaakt die op schrift staan?
Zo ja, welke afspraken zijn dat?

Is het college voornemens om Geldmaat aan te spreken op dit punt, met als doel hen te bewegen terug te komen op het besluit het storten van munten in Beek en Donk onmogelijk te maken?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, dan vernemen wij graag de uitkomst daarvan.

Is het college met ons van mening dat het hier een algemeen belang voor de inwoners betreft en dat een terughoudende opstelling van het college hier niet gepast is? Met name omdat een belangrijke afweging om mee te werken aan het verzoek voor een geldkiosk destijds juist was de mogelijkheid om geld te kunnen storten.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.