PNL stelt vragen over beperkingen zonnepanelen op daken

20 februari 2021

We hebben van meerdere mensen te horen gekregen dat zij door Enexis worden tegengehouden in hun plannen om zonnepanelen op b.v. bestaande stallen te leggen. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij dus niet om grootschalige zonneparken. De reden hiervoor is dat Enexis aangeeft dat hiervoor geen ruimte meer is op het elektriciteitsnetwerk. Het is voor inwoners extra verwarrend omdat er in sommige gevallen wel een SDE-subsidie wordt toegekend, terwijl men hier dus geen gebruik van kan maken vanwege de netwerkcapaciteit.

Naar aanleiding van deze signalen hebben wij het college gevraagd of deze signalen juist zijn en het college op de hoogte is van de situatie dat Enexis geen ruimte meer heeft om dit soort semi-kleinschalige projecten toe te laten op het elektriciteitsnetwerk. Volgens ons is dit een onwenselijke situatie, zeker met het oog op de te volgen zonneladder (eerst daken vol leggen met zonnepanelen). We hebben gevraagd of het college deze mening met ons deelt.

Ook hebben we gevraagd hoe kan het dat de gemeenteraad niet veel eerder is gewaarschuwd dat deze situatie op zeer korte termijn op ons af zou komen, of dat het college of wijzelf hier ergens informatie gemist of niet opgehaald hebben. Kortgeleden nog is namelijk verteld dat er voorlopig geen ruimte meer zou zijn voor nieuwe grootschalige zonneparken.

Tevens willen we graag weten voor hoeveel zonneparken op Laarbeeks grondgebied, buiten de 2 die inmiddels al zijn vergund (de Blauwe Poort en de Liesvelden), er eerder al ruimte gereserveerd is op het elektriciteitsnetwerk. Tenslotte hebben we gevraagd hoe wordt omgegaan met nieuwe bedrijven die zich vestigen op b.v. Bemmer IV, waarbij het toch de nadrukkelijk wens is dat zij hun daken vol leggen met zonnepanelen. Hierbij ook rekening houdend met een hypotheekkorting die zij kunnen krijgen bij bepaalde banken wanneer zij zonnepanelen op hun dak leggen en dat zonnepanelen op het dak één van de manieren is om te voldoen aan de geldende eisen op het gebied van energie neutraal bouwen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.