PNL-standpunten moties en amendementen jaarrekening 2022

7 juli 2023

Bij behandeling van de jaarrekening 2022 op 6 juli werden een motie en één amendement behandeld. We leggen uit welke keuzes wij hebben gemaakt:

Een aangenomen motie om te onderzoeken of het mogelijk is een zogenaamd egalisatiefonds op te richten, om de fluctuaties in de opbrengsten van afvalstoffenheffing op te vangen, kreeg onze steun. Dat gebeurde nadat de vraag om het positieve bedrag over het afgelopen jaar terug te geven aan de inwoners uit de motie was verwijderd. Wij, en ook de wethouder, zijn van mening dat dit niet mogelijk is. Deze opbrengsten zijn nu eenmaal moeilijk voorspelbaar, waardoor er soms wat geld overblijft en een andere keer een tekort is (wat dan ook niet extra opgelegd wordt bij de inwoners).

Een verworpen amendement wat niet onze steun kreeg, was het voorstel om een extra storting van €250.000 te doen in de voorziening Egalisatie Rioolheffing en €500.000 in de Onderhoudsvoorzieningen Wegen. Wij zijn van mening dat begrotingen zo nauwkeurig mogelijk en sluitend opgesteld moeten worden. Blijkt dat op een bepaalde post er een tekort is, dan moet het college de raad om extra budget vragen. Wij zijn er niet voor om voor ieder budget waar wellicht een tekort komt, vooraf extra ‘potjes’ te maken zodat tekorten automatisch aangevuld kunnen worden, zonder tussenkomst van de gemeenteraad.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.