PNL-standpunten moties begrotingsbehandeling

10 november 2023

Tijdens de behandeling van de begroting 2024 zijn er een 2-tal moties en een amendement ingediend. Wij hebben daar het volgende van gevonden:

Het amendement van het CDA, om het gereserveerde bedrag van €650.000 t.b.v. van ‘plan Eykenlust’ te schrappen en naar de algemene reserve over te hevelen, kreeg niet onze steun en behaalde ook geen meerderheid. Als PNL zijn wij vanaf het begin heel duidelijk geweest: Geld reserveren, nodig om een subsidie binnen te kunnen halen vinden wij prima. Dat is nu gedaan. Wat wij later van de plannen die voorgesteld gaan worden gaan vinden, weten we nog niet. Daarvoor moeten we eerst het voorstel zien. Mocht een meerderheid van de raad straks tegen de plannen of het deelproject ‘de brug’ stemmen, dan gaat het geld alsnog terug in de algemene reserve en hebben we een nieuwe werkelijkheid. De motie is volgens ons dan ook onnodig en overbodig.

Een PvdA ‘motie van treurnis’, gericht aan het college, is door geen enkele partij gesteund. De PvdA vindt dat bij de behandeling van het onderwerp ‘bibliotheek in Aarle-Rixtel’ het college weinig voeling heeft getoond met de gemeenschap. Wat ons betreft is een democratisch proces doorlopen waarbij de gemeenteraad in meerderheid een besluit heeft genomen. Daar kan en mag iedereen het mee oneens zijn, maar dat is wat ons betreft geen reden om een dergelijke motie in te dienen. In de politiek moeten nu eenmaal vaak besluiten worden genomen waar niet iedereen achter staat.

Bij de motie van DWG en ABL over de inkomensafhankelijke hulp bij huishouden (WMO), waarbij vooruitgelopen wordt op een nog onbekende aanpassing die er vanaf 2026 wellicht landelijk komt, hebben wij om een tussenstap gevraagd. We hebben op dit moment geen onderbouwing met cijfers van de situatie in Laarbeek, en wettelijk schijnt de gewenste aanpassing niet te kunnen. Sowieso zijn wij geen voorstander van nog meer versnippering met een eigen afwijkende regeling. Al helemaal niet voor alleen Laarbeek. Daarom hebben we gevraagd de motie niet in stemming te brengen en de wethouder informeel te laten bekijken of de gevraagde aanpassing mogelijk is, de andere peelgemeenten wellicht aan zouden willen sluiten, en op welke termijn een aanpassing in praktijk gebracht zou kunnen worden. Dit bespaart een onderzoek wat tijd en geld kost. Dat is nu zo opgepakt en de motie is nu niet in stemming gebracht. Nadat de uitslag daarvan bekend is, zullen wij bekijken wat we ervan vinden.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.