PNL-reactie 2e Tussenrapportage 2023

10 november 2023

Tijdens de raadsvergadering van 9 november is de 2e tussenrapportage 2023 van de gemeente Laarbeek besproken. Dit is een deel van onze reactie:
 
We zeggen het wel vaker: de gemeentelijke financiën kennen vaak een grillig verloop. Dat zien we nu ook weer. Het verwachte rekeningsaldo was na verwerking van alle raadsbesluiten tot en met 12 oktober 2023 €541.000 negatief. Met de mutaties uit de 2e tussenrapportage 2023, waarbij een aantal aanpassingen eerder al waren voorspeld, komt het verwachte rekeningsaldo uit op €412.000 positief. Prima natuurlijk, maar zekerheden over de nabije toekomst zijn er nauwelijks meer.
 
Wanneer we in de diverse programma’s kijken naar wat we beloofd hebben te gaan doen, zien we een aantal zaken die achterlopen op de planning. Natuurlijk zijn hier altijd aanwijsbare redenen voor, waaronder het grote probleem van onvoldoende vaste medewerkers, daar gaat het ons nu even niet om. We pikken er een paar zaken uit.
 
Om allerlei bekende redenen is de planning van de herontwikkeling van De Heuvel in Lieshout uitgelopen, wat ondertussen overigens een centrumplan is geworden. Hier is uiteindelijk goed geluisterd naar de inwoners en vinden wij zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid. De herziening groenbeleid, het opstellen van een groenbeheerplan & instellen van een onderhoudsvoorziening, en de herziening van het bomenbeleid lopen eveneens uit. Met name het groenbeleid en het onderhoud ervan zijn zaken waar wij naar uitzien. Laarbeek is namelijk nog groener-, maar daardoor niet per se aantrekkelijker geworden. Duurzaamheid wordt als erg belangrijk bestempeld en op de valreep staan daar ondertussen ook de gewenste seinen ‘groen’. De locatie studie regionaal bedrijventerrein is ondertussen afgerond. Het is afwachten, gezien ook de eerste reacties uit de omgeving, wat wel of niet mogelijk en uitvoerbaar blijkt te zijn. Ook de Uitvoering van het Plan van Aanpak ‘normaliseren’ loopt buiten planning. Wij staan achter dit plan, waar een wat langere adem voor nodig is.
 
Om positief te eindigen: de meeste zaken lopen binnen planning of zijn al afgerond. De ideale wereld bestaat helaas niet, dus zullen er altijd zaken zijn die anders lopen dan gepland. Met de juiste onderbouwing daarbij, kunnen wij daarmee leven. Overigens constateren we in het algemeen dat ‘we’ steeds meer regels maken, wat de uitvoering niet eenvoudiger maakt. Daar moeten we zeker ook aandacht voor hebben.

Achtergrond:

Door middel van de tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en de stand van zaken van de benoemde ambities zoals opgenomen in de programmabegroting 2023. Daarnaast vindt een actualisatie plaats van de financiële budgetten welke worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.