PNL presenteert helder verkiezingsprogramma

9 februari 2022

Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. PNL presenteert een voor iedereen helder en leesbaar verkiezingsprogramma 2022-2026. Geen moeilijk taalgebruik of loze beloftes, maar een vertaling van waar PNL al jaren voor staat. Dé reden waarom bijna de helft van de Laarbeekse stemmers al verkiezingen op rij voor PNL kiest. PNL blijft staan voor een financieel beleid waarbij voorzichtigheid troef is. We waren, zijn én blijven kritisch op de uitgaven én de lasten.

In 2018 beloofden we ons best te doen om tenminste 400 woningen te bouwen tot aan 2022. De laatste jaren hebben we hier steeds op gewezen. Met het naar voren halen van woningbouwplannen, die vaak al jaren geleden gemaakt zijn (toen PNL in het college zat), is dit gelukt. Ook het meer betrekken van inwoners bij het politieke proces is van de grond gekomen. Na de verkiezingen gaat Laarbeek van start met een nieuwe manier van vergaderen. Hierbij krijgen inwoners en mensen met kennis van onderwerpen meer kansen om deel te nemen. Net zoals dat de jongeren binnen onze partij, via Jong PNL, écht iets te zeggen hebben. Verder zijn we vanaf de oprichting, als enige, kritisch geweest over het niet-aangetoonde draagvlak voor de verplichte deelname aan het Ondernemersfonds Laarbeek. Bij de volgende evaluatie zullen wij hier opnieuw kritisch naar kijken. Ook de komende vier jaar gaan we ons weer volledig inzetten om verstandig met belastinggeld om te gaan en de lasten voor de inwoners van Laarbeek zo laag mogelijk te houden.

Ingeborg Westerbeek (a.i bestuursvoorzitter) ontving het eerste exemplaar uit handen van de schrijvers Ron van den Berkmortel, Toon Brouwers en Ronnie Tijssen. Ons heldere en overzichtelijke verkiezingsprogramma is HIER te lezen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.