PNL positief over Grondnota 2023

26 oktober 2023

PNL heeft zich in de commissie Algemene & Sociale Zaken van 26 oktober positief uitgesproken over de grondnota 2023. De voorliggende grondexploitatie laat een verbetert resultaat t.o.v. 2022 zien van ruim €520.000. Ook de Ontwikkeling Reserve Grondexploitatierisico is oplopend van €4,9 maar €8 miljoen en is daarmee meer dan voldoende groot om risico’s af te dekken. Daar is namelijk ‘slechts’ €2.6 miljoen voor nodig.

Toch hebben we ook onze zorgen uitgesproken over de nabije toekomst. Zoals beschreven in de grondnota zijn er namelijk veel onzekerheden op het gebied van o.a. woningprijsontwikkeling, woningbouwkosten, kosten voor grond-, weg- en waterbouw, planontwikkelingskosten door stijgende loonkosten, en het stikstofbeleid. Het is vooral afwachten hoe zich dit ontwikkelt. Veel invloed hebben we hier als gemeenteraad niet op.

Over de grondprijzen hebben we gezegd enerzijds niet gelukkig te zijn met de voorgenomen verhoging van de grondprijs voor de vrije sector bouwkavels. ‘Bouwen naar behoefte’ wordt hierdoor moeilijker gemaakt in een segment waar in Laarbeek misschien niet de prioriteit ligt, maar waar wel veel vraag naar is. Anderzijds begrijpen we dat we marktconforme tarieven hanteren en dat het met stijgende kosten en vaker verliezen op grondexploitaties het ook lastig is om helemaal geen prijzen te verhogen.

Dat de grondprijs in de sociale koopsector wordt verlaagd, waardoor deze gelijk wordt aan de grondprijs van sociale huur, ondersteunen wij. De toevoeging van de grondprijscategorie voor ‘Woningbouw betaalbare koopsector’ vinden wij eveneens een welkome toevoeging omdat kopers binnen dit belangrijke segment fors minder gaan betalen dan tot nu toe het geval is. Verlaging van de grondprijs voor de goedkopere koopwoningen kan mensen er echter toe bewegen hun woning kort na aankoop weer voor een veel hoger bedrag door te verkopen. Recente voorbeelden van tiny houses en starterswoningen die voor veel hogere prijzen doorverkocht werden hebben we al als slecht voorbeeld hiervan. Voor gemeentelijke grond geldt al een zelfbewoningsplicht. Hetzelfde zouden we ook graag zien voor ontwikkelaars. De wethouder heeft daarop geantwoord dat hiernaar gekeken wordt.

Wij hebben onszelf de vraag gesteld of we als gemeente niet weer een actievere grondexploitatie moeten gaan voeren. We zijn tot de conclusie gekomen dat het in de huidige tijd beter is geen grote risico’s te lopen en dit over te laten aan projectontwikkelaars. Wat PNL betreft moeten we wel actief, scherp en selectief blijven op de aankoop van bepaalde strategische gronden. Voor wat betreft bedrijventerreinen blijft de gemeente uiteraard zelf aan zet.

Achtergrond

Twee keer per jaar wordt een actuele prognose gemaakt van de lopende grondexploitaties. In het voorjaar bij de Jaarrekening en in het najaar bij de Begroting door middel van de Grondnota. Met het vaststellen van de jaarlijkse Grondnota worden de grondexploitaties geactualiseerd en grondprijzen vastgesteld voor het nieuwe jaar.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.