Motie tegen No-Cure-No-Pay bureaus

19 maart 2021

Op initiatief van PNL hebben de gezamenlijke partijen uit de Laarbeekse gemeenteraad tezamen, tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 maart, het college opgeroepen een motie te steunen welke door de gemeente Oss, tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), wordt ingediend. Middels deze motie wil men bereiken dat het onderwerp No-Cure-No-Pay bureaus (NCNP) toegevoegd wordt aan de lobby-agenda van de VNG richting de landelijke overheid. Het doel hiervan is dat de wetgeving omtrent bezwaarschriften WOZ-waarden wordt aangepast, zodanig dat de aantrekkelijkheid van het verdienmodel voor deze bureaus wordt beëindigd en gemeenten verlost worden van een forse, onnodige kostenpost en problemen in de belastinguitvoering.

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heeft dit jaar €1.4 miljoen extra kosten gemaakt om de ingediende bezwaren van NCNP-bureaus te kunnen verwerken. Dit geld moet uiteindelijk weer door de burgers worden betaald. Een gemiddeld bezwaarschrift, ingediend door dergelijke bureaus, kost de gemeenschap circa €520,-. In een aantal gevallen is dat zelfs €1.620,-, terwijl een gemiddeld bezwaarschrift de indiener circa €36,- per jaar oplevert voor wat betreft de gemeentelijke belasting. Bezwaren kunnen echter gewoon rechtstreeks bij de BSOB worden ingediend, die er ook nog eens alles aan doet om het de inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om zelf een bezwaarschrift in te dienen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.