PNL-onderwerp gekozen voor Rekenkameronderzoek

12 maart 2024

De Rekenkamer van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek heeft het PNL-onderwerp ‘Inspelen op de vergrijzende bevolking’ uit alle aangereikte suggesties gekozen als specifiek onderzoeksonderwerp voor Laarbeek. De Rekenkamer noemt dit een onderzoekwaardig onderwerp, met als grote pluspunt dat het dwars door diverse beleidssectoren heen loopt (‘iedereen doet mee’). ‘Daarmee kunnen tevens leerpunten voor de ambtelijke en politieke beleidsontwikkeling boven tafel komen’, aldus de Rekenkamer.

Met dit onderzoek willen we als PNL graag inzicht verkrijgen in: Het beleid van de gemeente Laarbeek met betrekking tot de vergrijzing; De wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven en de gehanteerde rolverdeling hierbij; De resultaten van het beleid; De rollen van de betrokken spelers; en de mogelijke verbetering in beleid en uitvoering.  Als uitkomst willen we graag weten of de afstemming binnen de diverse beleidsterreinen op orde is. Indien het antwoord daarop een onvoldoende scoort, willen we graag aanbevelingen hoe deze afstemming verbeterd kan worden.

De reikwijdte van dat onderzoek moet nog wel nader ingekaderd worden. Daarvoor wil de Rekenkamer graag op korte termijn in overleg met een klankbordgroep van de gemeenteraad. Hierin is ook PNL vertegenwoordigd.

Wat doet een Rekenkamer voor gemeenten?
De Rekenkamer onderzoekt: Doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil? Doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed? Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.