PNL ondersteunt het Commanderij College Laarbeek om de groei naar 550 leerlingen te huisvesten

7 oktober 2016

De Laarbeekse vmbo-tak van het Commanderij College groeit naar 550 leerlingen. Bij de bouw in 2013 was nog uitgegaan van 400 leerlingen. Dit terwijl er toen ook sprake was van eventuele sluiting van de locatie Laarbeek. Er zouden tenslotte maar 275 leerlingen komen en voor dat aantal zou de school niet opengehouden kunnen worden. Gelukkig hebben het schoolbestuur en het gemeentebestuur toen besloten toch een nieuwe school te bouwen voor 400 leerlingen. Allerlei redenen hebben er toe bijgedragen dat de toestroom naar deze school fors is gegroeid. In onze ogen is vooral de kwaliteit van het onderwijs hier debet aan.

Wij zijn verheugd dat deze school zo’ n groot succes is geworden, veel groter dan in eerste instantie verwacht. Met trots constateren wij dan ook dat het aantal leerlingen de komende vijftien tot twintig jaar uitkomt op 550. Een groter schoolgebouw is dan ook nodig. De toename laat in onze ogen ook zien dat de vestiging van een school voor het voortgezet onderwijs in Laarbeek belangrijk is. Belangrijk voor onze leerlingen die de school bezoeken maar ook voor de uitstraling van Laarbeek.

Wij zullen dan ook de plannen van het Commanderij College voor de korte en lange termijn van harte ondersteunen. Bij het college zullen wij aandringen op vaart met de besluitvorming. Zodat de nieuwe leerlingen in het nieuwe schooljaar ook gehuisvest kunnen worden.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.