PNL: niet mengen in vluchtelingendiscussie

15 mei 2020

Een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ van DWG en de PvdA heeft donderdag 14 mei niet de steun van PNL gekregen. De overige partijen stemden wel voor de motie. Hierin wordt het college opgeroepen er bij het kabinet op aan te dringen direct in actie te komen en alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen in Nederland, en zich uit te spreken voor de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen in onze gemeente, mits uitvoerbaar, en aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’,
 
Reden van de PNL tegenstem is het feit dat de Griekse minister voor burgerbescherming in oktober 2019 weliswaar de Europese lidstaten heeft verzocht 2.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit de kampen te herplaatsen, maar dat het Nederlandse kabinet vooralsnog geen gehoor geeft aan deze oproep. Op dit moment vindt nog overleg plaats tussen diverse landen, hoe om te gaan met dit probleem. Griekenland krijgt overigens al geld voor onder meer medische hulp, en verbetering van de gezondheidszorg in de opvangkampen.
 
PNL is van mening dat er weliswaar een groot probleem is in de vluchtelingenkampen en dat dit zeker voor kinderen een schrijnende situatie is, maar dat afzonderlijke gemeenten zich niet moeten mengen in de discussie en het overleg wat op landelijk en Europees niveau plaatsvindt.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.