PNL-motie Woningmarktonderzoek aangehouden

21 mei 2021

Een PNL-motie om een quick-scan woningmarktonderzoek uit te voeren is donderdag 20 mei aangehouden. Hiermee wilden wij een adequaat overzicht in beeld laten brengen over de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in Laarbeek. Overigens ook voor 2 moties van DWG, PvdA en ABL over ‘zelfbewoningsplicht’ en ‘woonruimteverdeling’ geldt dat ze zijn aangehouden.

De reden om de moties niet in stemming te brengen was de mededeling van de verantwoordelijk wethouder dat overleg tussen sub-regio, provincie en Laarbeek minimaal 300 extra woningen heeft opgeleverd tot aan 2035. Deze mogen worden gerealiseerd binnen de bebouwde kom op bestaande plekken (b.v. voormalige bedrijfsgebouwen). Er wordt geen groen voor opgeofferd.

Op 8 juni is er een thematische raadsvergadering over wonen. Ook hier zullen cijfers, wensen en de toekomst aanbod komen. Ook dit was een reden om de verschillende moties aan te houden.

Tijdens de toelichting van de PNL-motie hebben wij de wethouder gecomplimenteerd voor de vele woningen die er met name afgelopen jaar zijn gebouwd. We hebben echter ook kunnen constateren dat dit woningen zijn die al op de planning stonden, maar ‘naar voren zijn’ gehaald. Tegelijkertijd is wat PNL betreft onvoldoende gekeken naar de woningbehoefte na deze tijd. Daardoor waren er tot donderdag nog slechts ruim 100 woningen beschikbaar. Ook hebben we de wethouder er wederom op gewezen dat zijn bewering dat de provincie vasthoudt aan het toegewezen woningcontingent (aantal woningen dat maximaal gebouwd mag worden) onjuist is. Dat we daarin gelijk hebben is nu ook wel gebleken, gezien de extra woningen die zijn toegewezen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.