PNL-motie ‘vlechtheggen’ aangenomen

15 oktober 2021

Om de broodnodige biodiversiteit helpen te verbeteren is 14 oktober een PNL-motie aangenomen voor het toepassen van zogenaamde vlechtheggen. Afgesproken is dat de gemeente het voortouw zal nemen organisaties en anderen op te roepen om hiermee aan de slag te gaan.

De biodiversiteit in Nederland, afgemeten aan kwaliteit en kwantiteit van natuur, is afgenomen tot circa 15 procent van de oorspronkelijke situatie. Verlies aan habitat (alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt) door landbouw en verstedelijking is de belangrijkste oorzaak van deze ontwikkeling.

Laarbeek heeft een relatief groot buitengebied met akkerbouw en veeteelt. Ook profileert onze gemeente zich als groenste gemeente van Europa. Volgens ons zijn dat redenen om het gebruik van vlechtheggen te stimuleren. Wij vinden daarom dat boeren en tuinders als partners betrokken moeten worden in het behouden en versterken van de biodiversiteit. Ook denken zij dat vlechtheggen een streekgebonden en cultuurhistorische basis bieden voor het vergroten van flora en fauna rond akkers en weilanden.

Gemeenten hebben diverse middelen ter beschikking om dergelijke projecten te bevorderen, bijvoorbeeld middels onderlinge afspraken, communicatie en subsidie. Afgesproken is nu dus dat de gemeente het voortouw zal nemen organisaties en anderen op te roepen om hiermee aan de slag te gaan.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.