PNL: maak woningsplitsing mogelijk

15 januari 2021

Het Laarbeekse college heeft het plan ‘Ouder worden in Laarbeek’ opgesteld. Een onderdeel hiervan is het thema wonen. In het plan komen allerlei oplossingsmogelijkheden aan de orde zoals: doorstroming naar juiste woning (huur of koop), aanpassen van bestaande eigen woning, woonvormen als b.v. Knarrenhof, mantelzorgwoningen en bejaardenhuizen. Wat wij als PNL hieraan toe willen voegen is de mogelijkheid voor woningsplitsing.

Mede gezien de snelheid van vraagverandering staat de samenleving voor een urgente en ingrijpende opgave om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Woningsplitsing is een van de instrumenten t.a.v. de uitgangspunten: ‘zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen’ en ‘stimuleren initiatieven die geschikt zijn voor kleine huishoudens’. Woningsplitsing kan ook eenzaamheid onder ouderen tegen gaan en bijdragen in het zorgen voor……! Uiteindelijk kan woningsplitsing ook gewoon ingezet worden om het woningtekort terug te dringen. Een aanvullend argument kan zijn het bieden van de mogelijkheid in het verduurzamen van de woning, wanneer er vanwege een woningsplitsing toch al verbouwd gaat worden.

Net zoals bij alle oplossingsmogelijkheden moet onzes inziens ook hiervoor gelden dat dit eenvoudig mogelijk wordt gemaakt. Net zoals in het plan genoemd bij mantelzorgwoningen dus geen ingewikkelde vergunningsprocedures, maar meedenken met de aanvrager. Dit moeten niet alleen woorden op papier zijn, maar zo moet het in de praktijk ook echt uitgevoerd worden, zo vinden wij. Wij vinden dat we het mensen zo eenvoudig mogelijk moeten maken hun eigen toekomst, op het gebied van wonen, in te richten.

We hebben, tijdens de commissie Algemene Zaken van 14 januari met Ron van den Berkmortel en Ronnie Tijssen, het college daarom gevraagd of het bereid is om woningsplitsing op te nemen in het plan ‘Ouder worden in Laarbeek’, of dit in ieder geval op een zo eenvoudige mogelijke manier mogelijk te maken voor onze inwoners. De wethouder heeft toegezegd dit vraagstuk mee te nemen in het vervolg van het traject. Uiteraard zullen wij erop toe zien dat dit ook gebeurt.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.