PNL kiest voor Lieshout

16 december 2022

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december heeft PNL, samen met alle andere partijen behalve het CDA, gekozen om door te gaan op de ingeslagen weg met de dorpsontwikkeling Lieshout. Wij hebben gezegd niet onder de indruk te zijn van de brief die we kort voor de raadsvergadering van Rialto en Jumbo hebben ontvangen. Hierin nemen zij het standpunt in dat een supermarkt op de Heuvel tot de mogelijkheden moet blijven bestaan en dat daar opnieuw naar gekeken moet worden. Ook de mondelinge toelichtingen daarop door dhr. Albert van den Bogaard namens Jumbo en mevr. Ilona Janssen namens Rialto Vastgoedontwikkeling hebben ons niet van gedachten doen veranderen. Daarentegen sterkt de toelichting van Stichting Plan Lieshout ons in het ingenomen standpunt. Ook hebben we gezegd niet gecharmeerd te zijn van het moment waarop de brief is gestuurd. Wij blijven dan ook achter de ingeslagen weg en dus ook achter het college staan.

Voor PNL stond vanaf het begin bovenaan dat er geluisterd moest worden naar de inwoners van Lieshout en dat daarom een supermarkt op de Heuvel geen optie zou zijn. Dat hebben we al bij de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk uitgesproken. Het nu doorlopen proces is dermate goed en breed ingestoken geweest, dat wij niet gaan tornen aan de uitkomst ervan. De uitkomst die nu voor ons ligt is richtinggevend. Een gedetailleerde uitwerking met financiële onderbouwing en haalbaarheid volgt. Belangrijk vinden wij dat bij de verdere planvorming de volgende randvoorwaarden worden meegewogen: gedegen groencompensatie in het centrum, een groene inpassing van de supermarkt en het creëren van een verkeersveilige situatie.

Er is ondanks de slechte start veel goeds gebeurd in Lieshout. De betrokkenheid is groot en er zijn veel inwoners die op de een of andere manier mee willen denken (participeren). En dat is juist een belangrijk bijeffect van het hele proces. Hierdoor wordt het draagvlak alleen maar groter. En het vertrouwen in de gemeente stijgt hierdoor hopelijk.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.