PNL gaat opnieuw voor ozb-verlaging

30 oktober 2019

7 November behandeld de gemeenteraad de programmabegroting 2020. Hierin wordt o.a. voorgesteld om de ozb met 28% te verhogen. Bij de kadernota was dat nog 38%. Toen vroeg PNL de andere partijen om de kadernota aan te houden en eerst verder te kijken naar mogelijke bezuinigingen. Dat werd afgewezen en de gevolgen zijn bekend.

Het zal door sommigen ongetwijfeld weer weggezet worden als populisme, maar PNL gaat opnieuw proberen de andere partijen ervan te overtuigen dat extra bezuinigen echt nodig is. Ook dit jaar stevent Laarbeek namelijk, net als vorig jaar, weer af naar een fors verlies. Wij vinden dan ook dat we met onze gemeente een stuk terug moeten naar de financiële basis. Niet méér willen dan nodig en betaalbaar is. Niet groter doen dan we als kleine gemeente zijn. Net als iedereen thuis; goed kijken wat kan, betaalbaar, nodig en reëel is. Een vakantie naar ‘verwegistan’ is prachtig, maar een weekje naar een leuke camping is ook prima.

Wij komen met bezuinigingsvoorstellen waarmee de ozb verlaagd kan worden richting de 1.5 jaar geleden afgesproken 3%. Reële voorstellen, die mogelijk zijn als bij iedereen de wil en vooral ook durf er is. Wij durven wel. Net zoals we dat thuis of in het bedrijfsleven ook dagelijks doen.

We kijken eerst in eigen ‘gemeentelijke’ keuken. Met één managementfunctie minder kan het ambtelijke apparaat volgens ons nog prima geleid worden. Komend jaar wordt de ‘Dutch Technology Week’ gehouden in Laarbeek. Dat we dat ook betalen is voor ons een stap te ver. Hier ligt een taak voor b.v. het Ondernemersfonds Laarbeek. Laarbeek wil volgend jaar 600 bomen vervangen (‘Bomenvervangingsplan’). Wat ons betreft kan dat over meerdere jaren uitgespreid worden. Door de begroting iets naar beneden bij te sturen wordt deze de komende jaren wat minder positief (2020 blijft negatief). Ook dat kan heel goed. We hebben nog meer voorstellen die ervoor kunnen zorgen dat de ozb-stijging ongeveer 3% wordt. Die bewaren we voor de raadsvergadering. Het enige wat we de andere partijen vragen is realisme, wil en durf!

Maandag 4 november om 20:00 uur praten we hierover tijdens onze voorbespreking in het Buurthuis Mariahout. We hopen dat ook u daarbij aanwezig bent.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.