PNL bij diverse bijeenkomsten

5 maart 2021

Tijdens een 3-tal digitale bijeenkomsten deze week was ook PNL vertegenwoordigd.

Zonneweide De Blauwe Poort

Dinsdagavond 2 maart was er een digitale bijeenkomst over zonneweide De Blauwe Poort, gelegen langs de Broekdalerbaan (N279), ten noorden van bedrijventerrein Bemmer IV en ten zuiden van Boerdonk. Hier bleken veel opmerkingen uit de eerste digitale sessie te zijn meegenomen. Er is extra natuurvariatie toegevoegd en er is een strook grond verkocht aan het waterschap, die deze 25 meter zelf gaat inrichten. Als de subsidieaanvraag geen roet in het eten gooit, zou het plan over een jaar gereed moeten zijn. Zonneweide De Blauwe Poort’ wil met 9,5MW voldoende groene energie opwekken voor omgerekend zo’n 3.000 huishoudens.

Raadstafel21

Raadstafel21, het overlegplatform van raadsleden in de Metropoolregio Eindhoven (MRE), kwam woensdagavond 3 maart bijeen. Hier werd o.a. gesproken over de rol van de Raadstafel21 binnen de organisatie van het MRE. De leden zien zichzelf nadrukkelijk als schakel tussen gemeenteraden en het MRE, zonder stemrecht in het bestuur. Tijdens de bijeenkomst werd ook geopperd om voor de grotere gemeenschappelijke regelingen ook een dergelijk platform op te richten. De Peelgemeenten hebben dat al in de vorm van een Klankbordgroep.

Regionale samenwerking

Het is voor raadsleden lastig om voldoende zicht en grip te krijgen op regionale samenwerkingen. Niets nieuws en ook door ons al vaak gezegd. Hoe kan je meer en beter sturen op de uitgaven voor regionale samenwerking? In dit webinar, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, werd ingegaan op de sturing (kaderstellend en controlerend) van raadsleden en gemeenteraden op regionale samenwerkingsverbanden. Om dit te bespreken was een aantal experts ingevlogen. Die kwamen met ideeën als het instellen van een ‘rapporteur’, waarmee ook in het Europees Parlement wordt gewerkt. Deze persoon probeert, voorafgaand aan behandeling van voorstellen, tot overeenstemming te komen binnen gelijkgestemde partijen in alle gemeenteraden. Bij lokale partijen is dat wat lastiger uitvoerbaar omdat er dan iemand namens al deze partijen tezamen zou moeten zijn. Een ander voorstel is het hanteren van een bepaalde format (onderlegger) waarmee Gemeenschappelijke Regelingen de gemeenteraden moeten informeren. Deze is voor alle GR-en vrijwel hetzelfde en hierin staan dan de belangrijkste (hoofd)punten. Naast dit alles was er ruimte voor vragen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.