PNL als enige kritisch over evaluatie Ondernemersfonds

4 juni 2021

PNL is als enige partij kritisch over de evaluatie-enquête die het Ondernemersfonds Laarbeek onder de leden heeft laten uitvoeren. Wij missen een zelfkritische evaluatie waarbij, via een extra ozb-heffing verplicht aangesloten, leden hun mening over de afgelopen jaren kunnen geven. Juist daar zou de ‘evaluatie’ volgens ons toch echt vooral over moeten gaan. Het kijkt echter alleen naar de toekomst. Vragen die bij een evaluatie horen zien we niet of nauwelijks terug.

Voorbeelden van vragen die volgens PNL gesteld hadden moeten worden zijn b.v.: Hoe vindt u dat het Ondernemersfonds de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd? Bent u tevreden over de in- en externe communicatie van het Ondernemersfonds? Bent u goed op de hoogte hoe het geld van het Ondernemersfonds in de afgelopen jaren is besteed? Bent u tevreden met de manier waarop het geld van het Ondernemersfonds de afgelopen jaren is besteed? Bent u van mening dat het Ondernemersfonds zichzelf heeft bewezen? Bent u van mening dat het Ondernemersfonds moet blijven voortbestaan?

Hoewel de gemeenteraad op 24 juni zal besluiten over het wel of niet voortbestaan van het Ondernemersfonds Laarbeek is de uitslag daarvan, gezien de vrijwel kritisch loze houding van de andere partijen, al bekend. Ongeacht hoe PNL gaat stemmen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.