PNL akkoord met wijzigen Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten

22 september 2021

Eerder heeft de gemeenteraad het minima- en armoedebeleid van de gemeente Laarbeek vastgesteld. Onderdeel hiervan is het wijzigen van de Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten, met als doel het bevorderen van de participatie van minima.

De huidige bijdrageregeling is van 2012 en wordt nu aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Ook wordt het bedrag verhoogd middels een inflatiecorrectie en wordt voorgesteld om de doelgroep van de bijdrageregeling welzijnsactiviteiten te wijzigen naar 18 jaar en ouder. Dit omdat de Stichting Leergeld de meeste van deze kosten ook vergoedt voor kinderen tot 18 jaar (m.u.v. abonnementen, maar abonnementen voor openbaar vervoer wel).

Dit voorstel heeft geen aanvullende financiële consequenties omdat deze al middels een begrotingswijziging zijn verwerkt tegelijk met het door de raad vastgestelde ‘Minima- en armoedebeleid gemeente Laarbeek 2021-2024’.

Tijdens de vergadering van de commissie Sociaal Domein op dinsdag 21 september, met Noek Maas en Toon Brouwers als deelnemers namens PNL, hebben wij gezegd in te zullen stemmen met het voorstel.

(PNL commissieleden: Noek Maas en Toon Brouwers)

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.