PNL akkoord met motie, maar wel kritisch!

26 juni 2020

Een motie van de PvdA is, na de nodige aanpassingen door alle partijen, aangenomen. De motie behelst een aantal acties om de betreffende ministeries in Den Haag te wijzen op de financiële tekorten die gemeenten hebben ten gevolge van de kosten in het sociaal domein (met name jeugdzorg en WMO).  Dit probleem speelt in heel Nederland.

PNL vroeg de PvdA wel of  de uitspraken van het college, en dus ook de eigen wethouder, dat de gemeente Laarbeek er financieel goed voor staat met een krantentekst als: ‘Het financiële fundament is oerdegelijk, de algemene reserves zijn goed’ niet strijdig is met deze motie, die eigenlijk zegt dat we de begroting niet sluitend krijgen. Deze tegenstrijdigheid is lastig uit te leggen aan inwoners en het rijk.

Wij hebben ook gezegd op het standpunt te blijven staan dat we weliswaar minder geld krijgen dan nodig is, maar dat we wel van mening zijn dat uiteindelijk de gemeenteraad verantwoordelijk is voor een meerjarige sluitende begroting. De raad moet ervoor zorgen dat lasten voor burgers niet onnodig extra worden verhoogd, en dat onze uitgaven in verhouding staan tot de inkomsten. Dat is soms een vervelende opdracht. Los van wat men in Den Haag besluit, zien wij echter nog steeds kansen dat op een redelijke manier voor elkaar te krijgen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.