PNL-aanpassing zienswijze aangenomen

19 maart 2021

Al tijdens de behandeling van de zienswijze op de herijking positionering Senzer in de commissie Sociaal Domein was duidelijk dat alle partijen onze aanvulling op de zienswijze zouden steunen. Dat is donderdagavond 19 maart ook gebeurt.

Onze aanvulling op de zienswijze: ‘De afwegingen en onderliggende stukken die tot besluitvorming hebben geleid zijn voor de aanvrager altijd toegankelijk. Ook dient hierbij desgewenst een heldere uitleg bij gegeven te worden. Dit leidt in onze ogen tot meer transparantie en openheid bij de besluitvorming.’

De hoofdgedachte van deze aanvulling is dat de uitvoering van de regels door Senzer zodanig gebeurt dat de bedoelingen van de regelingen nadrukkelijk als uitgangspunt worden gehanteerd en de menselijke maat hierbij essentieel is. Overigens hebben wij ook vooropgesteld dat Senzer een uitvoeringsorganisatie is met een professionele uitstraling waar kwaliteit en integriteit hoog in het vaandel staan.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.