PNL: Aandacht voor kleinere kernen

15 januari 2021

Tijdens de behandeling van de concept zienswijze op het werkprogramma van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) heeft PNL er op aangedrongen vooral de kleinere centra, zoals die in Laarbeek, niet te vergeten bij de Corona herstelaanpak waarvoor het MRE geld heeft vrijgemaakt.

Hoewel het op dit moment nog heel lastig te voorspellen is welke negatieve gevolgen deze crisis zal hebben voor onze Laarbeekse centra, hebben wij het belang benadrukt dat met name ook naar de kleinere centra wordt gekeken. In de concept zienswijze wordt gezegd dat we als gemeente uitkijken naar de verdere uitwerking van de pijler van de herstelaanpak en dat we graag samen aan de slag gaan om onze centra structureel te versterken. We hebben het college meegeven hier echt bovenop te zitten, zodat zeker de kleinere, zoals de onze, niet worden vergeten of achtergesteld. Deze zijn juist van levensbelang voor de leefbaarheid van kleinere kernen buiten het stedelijk gebied.

Het college heeft donderdagavond 14 januari gezegd het met onze wens eens te zijn en dat hier al goede afspraken over zijn gemaakt.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.