PNL, voor 4 (financieel) gezonde kernen!

14 februari 2018

Financiën op orde met PNL

U bent het van ons al jaren gewend. En het is een van de belangrijkste uitgangspunten in ons verkiezingsprogramma 2018-2022. Het op orde brengen van de gemeentefinanciën. En hoe hard dit nodig is blijkt steeds.

Groenonderhoud fors duurder

Nu weer blijkt dat het onderhoud van het groen meer gaat kosten dan geraamd in 2018. De meerkosten bedragen structureel, dus jaarlijks terugkerend, € 16.000,00. En wat is er nu aan de hand? Hiervoor zijn geen dekkingsmiddelen beschikbaar voor 2018 en volgende jaren. O ja! De nieuwe raad moet dit maar opnemen in de begroting 2019!!! Dus het nadeel van € 200.000,00, dat er al in 2018 is, wordt alleen maar groter. En helaas is deze manier van werken geen uitzondering gebleken de afgelopen jaren. Er is wel veel geld uitgegeven om groenste gemeente van Europa te worden, maar het gewone groenonderhoud bij mensen in de wijk dreigt op deze manier de dupe te worden.

Om deze gang van zaken te stoppen en te voorkomen dat de gemeente Laarbeek steeds verder in het rood komt is wijziging van bestuur noodzakelijk. En dit kan vanaf 21 maart.

Nieuwe gemeenteraad

Voor de nieuwe raad hebben wij kwalitatief goede raadsleden staan. Raadsleden die gaan voor een goede financiële positie. De basis van alles wat Laarbeek doet en wil gaan doen in de komende jaren. En ja, daar gaan onze mensen zich voor inzetten. Om dit te kunnen realiseren vertrouwen wij op uw steun op 21 maart.

Bijschrift foto: Eerste 11 personen op de kieslijst.

Van links naar rechts: Toon Brouwers, Arian de Groot, Ria van der Zanden, Bowen Straatman, Wim van Dijk, Hans Vereijken, Harriëtte van Delden, Ron van den Berkmortel, Ronnie Tijssen, Jan Hendriks, Ton van de Wijdeven.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.