Peelbrede Raadsbijeenkomst harmonisatie

25 mei 2023

Woensdagavond 24 mei was er een bijeenkomst van de Gemeenschappelijk Regeling Peelgemeenten. Onderwerp van de bijeenkomst was de harmonisatie van de regelingen Meedoen/Participatie en Individuele Inkomenstoeslag (IIT). De gezamenlijke peelgemeenten willen deze zoveel mogelijk gelijk maken (harmoniseren). De bijeenkomst was bedoeld voor raads- en commissieleden van de vijf Peelgemeenten. Het doel was het toelichten hoe het proces van harmonisatie tot op heden verloopt en het opiniërend voorleggen van een aantal voorstellen.

Voor PNL waren Noek maas, Toon Brouwers en Ronnie Tijssen aanwezig. Zij constateerden dat het vooralsnog een worsteling lijkt te zijn om inderdaad alle regelingen gelijk te trekken en niet individueel op onderdelen af te wijken. Zowel door PNL-fractie, alsook de gemeenteraad is hier nog geen discussie over gevoerd en hebben we dus ook nog geen standpunt ingenomen. Dat volgt de komende tijd.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.