Participatiebeleid Omgevingswet Laarbeek

24 september 2021

Eén van de onderwerpen op de agenda van de commissie Algemene Zaken van 23 september was de vaststelling van het ‘Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Laarbeek’.

Als PNL willen we al heel lang meer samenwerking met onze inwoners. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma 2018. Eén van de uitkomsten hiervan is ook het ondertussen uitgewerkte, maar vanwege corona uitgestelde plan voor meer betrokkenheid van- en inspraakmogelijkheden voor inwoners tijdens vergaderingen. Participatie klinkt ons dan ook als muziek in de oren. Het voorliggende participatiebeleid is daartoe een goede aanzet, dat in de loop der tijd in de uitvoering ervan ongetwijfeld regelmatig bijgesteld en verbetert zal moeten worden. We hebben gezegd akkoord te gaan met het voorstel en van harte te hopen dat het niet alleen een papieren stuk zal zijn, maar vooral in de praktijk toegepast zal worden.

(PNL commissieleden: Ron van den Berkmortel en Ronnie Tijssen)

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.