Overschrijding Oranjeplein Mariahout

15 april 2021

De grove overschrijding van het beschikbare budget voor het opknappen van het Oranjeplein in Mariahout, was tijdens de commissievergadering Ruimtelijk Domein van woensdag 14 april één van de opvallendste punten. Aanvankelijk stelde de gemeenteraad in februari 2018 een krediet van €658.500 beschikbaar voor de herinrichting van het Oranjeplein. Uiteindelijk wordt de gemeenteraad nu gevraagd €165.000 extra beschikbaar te stellen i.v.m. allerlei extra kosten:

€ 85.000 sanering vervuilde grond

€ 32.000 verplaatsen jeu de boule

€ 3.400 verplaatsen kermisaansluiting

€ 13.000 voegmiddel natuursteen

€ 10.200 aanpassen drempel

€ 12.000 aanpassen i.v.m. invalidetoegankelijkheid

€ 4.000 realisatie gymplaats ouderen

€ 5.400 diverse verkeerskundige oplossingen n.a.v. verzoeken zorg om het dorp

Volgens ons waren in ieder geval een aantal van deze kosten te voorzien geweest, wanneer het project beter was voorbereid. Als PNL, en die menig hadden alle partijen, vinden wij dat hier lering uit getrokken moet worden. Wat ons betreft krijgt de gemeenteraad voortaan beter gedetailleerde voorstellen, zodat controle vooraf beter mogelijk is. Een verbeterpunt wat ondertussen al is ingevoerd is dat er meer mensen van verschillende disciplines (kennis) betrokken worden bij de voorbereiding van dit soort plannen. Met niet beter onderbouwde voorstellen gaan wij vanaf nu niet meer akkoord, zo hebben we gezegd.

Overigens zijn we het er wel mee eens dat het Oranjeplein flink is opgeknapt.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.