Oproep aan ondernemers en verenigingen in Laarbeek

4 oktober 2016

Hoeveel betaalt een ondernemer of vereniging aan het ondernemersfonds?
per 100.000 WOZ-waarde à €30,-. 
Een vereniging of ondernemer met een gebouw met een WOZ-waarde van 500.000 betaalt dan:
5 x €30,- = €150,-

Ondernemersverenigingen vragen de Laarbeekse politiek om een ondernemersfonds in te stellen, en om daarvoor een verplichte bijdrage te laten betalen door alle eigenaren en/of gebruikers van ‘niet-woningen’ in Laarbeek. Het Piet van Thielplein, en de bedrijventerreinen kennen al een soortgelijke verplichte bijdrage aan een fonds. De bedoeling is dat alle niet-woningen gaan bijdragen aan het ondernemersfonds in de vorm van een OZB-verhoging. Het doel van het instellen van deze verplichte belasting is om zogenaamde ‘free riders’ tegen te gaan, die wel profiteren maar niet bijdragen aan een ondernemersvereniging. Dit betekent echter wel dat niet alleen ondernemers, maar ook (sport)verenigingen die eigenaar of gebruiker zijn van gebouwen mee moeten betalen aan het ondernemersfonds.

De initiatiefnemers van het ondernemersfonds willen met deze OZB-verhoging onder andere de volgende zaken financieren: een veilige, schone en goed onderhouden omgeving, mobiliteit en bereikbaarheid, promotie en acquisitie, duurzaamheid, leegstand tegengaan en relaties onderhouden met onderwijs, zorg cultuur en sport. Als politiek is het de bedoeling dat wij ons niet bemoeien met de uitgaven en de inrichting van het ondernemersfonds. Dit is logisch, want de ondernemer weet immers het beste wat goed is voor hemzelf. Wij staan dan ook positief tegenover een ondernemersfonds waarbij breed draagvlak is onder alle ondernemers en verenigingen.

Wij vinden het echter wel een taak van de politiek om na te gaan of het draagvlak groot genoeg is. Er is brede steun onder de al georganiseerde ondernemers, maar dat zijn dan ook de ondernemers die nu al bijdragen aan belangenverenigingen. Toch zouden wij graag ook willen weten wat het draagvlak is onder de ondernemers en verenigingen die nu niet aangesloten zijn bij belangenverenigingen. Daarom gaan wij de komende periode luisteren naar wat ondernemers en verenigingen vinden van het ondernemersfonds. Ondernemers en verenigingen kunnen ons ook benaderen door een e-mail te sturen naar info@pnllaarbeek.nl.

 

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.