Onvrede onder bewoners nieuwbouw

5 oktober 2017

De komende raadsvergadering staan de bestemmingsplannen van de nieuwbouwwijken op de agenda. Het college, en daarmee ook de coalitiepartijen, wil deze plannen door elkaar husselen.

Vrijstaande huizen, rijtjeshuizen, blokken van twee: alles door elkaar. Het college noemt dit ‘bouwen naar behoefte’.

Bij de vaststelling van deze nieuwbouwplannen was bepaald wat voor type huizen er waar gebouwd zouden gaan worden, en er was een beeldkwaliteitsplan. Kortom: één mooi geheel en de straten, parkeerplekken en groen afgestemd op de beoogde bebouwing.

Nu wordt dit allemaal losgelaten en worden de verschillende type woningen door elkaar gebouwd en mogen de woningen hoger worden en/of komen er meer woningen. Niks geen eenheid meer en een disbalans van woningen, parkeerplekken en groen. De huidige bewoners voelen zich bekocht: zij hebben hun kavel gekocht op basis van een tekening waarop te zien was hoe hun woning gesitueerd zou zijn ten opzichte van groen, uitzicht op de natuur en de woonstraat.

En dit alles wordt nu van tafel geveegd vanwege ‘veranderde economische omstandigheden’ en ‘gewijzigde marktvraag’. Feit is dat de economie weer flink aantrekt en ook dat – volgens wethouder Meulensteen – de bouwkavels ‘als warme broodjes’ de deur uit vliegen. Dat is dus op basis van de huidige bestemmingsplannen. Wij begrijpen dan ook niet waarom de plannen gewijzigd zouden moeten worden. Met de nieuwe plannen wordt uitzicht op groen opgeofferd voor hogere woningen en kan een groenstrook opgeofferd worden voor een extra woning. En dat in de groenste gemeente van Europa: stenen voor groen. Dat is geen gouden greep.

Natuurlijk moet er gebouwd worden naar behoefte, maar hierin voorzien de huidige plannen al.

Maar zou het niet zo kunnen zijn dat juist door het aantrekken van de economie én de marktvraag van sec ontwikkelaars de bestemmingsplannen aangepast moeten worden. Zodat deze ontwikkelaars op percelen meer woningen kunnen bouwen? Verdichting, wat – in onze overtuiging – ten koste gaat van het woongenot van de huidige bewoners maar wat ook wil zeggen dat de inwoners van Laarbeek minder kans en keuze hebben op een bouwperceel om zelf hun droomhuis te bouwen.

Wij zullen de wethouder hier zeker naar vragen.

Fractie PNL

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.