Ondertiteling raads- en commissievergaderingen

6 mei 2021

In 2020 heeft PNL het college erop gewezen dat live- of achteraf ondertiteling van alle raads- en commissievergaderingen niet alleen belangrijk is, maar zelfs verplicht zou worden vanaf medio september 2020. Er is toen toegezegd dat dit gerealiseerd zou worden. Vandaag is bekend geworden dat vanaf nu alle vergaderingen achteraf worden ondertiteld. Dit gebeurt kort nadat een vergadering is afgelopen. Deze kunnen dan via deze link worden teruggekeken: https://channel.royalcast.com/laarbeek/#!/archived

Hiermee hebben we als PNL voor de tweede keer gezorgd dat ook doven en slechthorenden eenvoudiger en beter mee kunnen doen in onze gemeente. We hebben dat eerder gedaan d.m.v. onze motie voor de invoering van ‘Klik voor Teletolk’, waarmee deze doelgroep telefonisch contact kan hebben met de gemeente. Nu is ook ons verzoek voor ondertiteling dus uitgevoerd. We hopen dat degenen die hier behoefte aan hebben er met plezier gebruik van gaan maken.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.