Omgevingsdienst presteert intern minder goed dan gedacht

14 januari 2022

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft gedurende de afgelopen jaren minder goed gepresteerd dan het beeld dat is geschetst. Dat bleek tijdens een presentatie van de nieuwe directeur van de Omgevingsdienst, donderdag 13 januari in de commissie AZ. Zaken als innovatie en continu verbeteren worden nu pas echt opgepakt. Dat zou in onze ogen normaal moeten zijn. Intern ontbrak het organisatorisch aan genoeg sturing en mensen konden op sommige vlakken min of meer hun eigen gang gaan. Over de externe dienstverlening is overigens wel algemene tevredenheid.

Als enige partij hebben wij aangegeven nu anders te kijken naar de prestaties van de ODZOB. Dit soort zaken hebben we nooit eerder gehoord. Dit werd overigens onderstreept vanuit het college. We hebben gezegd scherp te gaan volgen hoe de verbeterslag gaat verlopen. Overigens zijn de kosten voor Laarbeek, na Eindhoven de grootste gebruiker van de ODZOB, over 2021 ongeveer 10% hoger uitgevallen dan begroot. Twee eerder gestarte projecten zijn hier de hoofdoorzaak van, zo werd gezegd.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.