ODZOB rapportage – Het wordt zoeken…

22 mei 2024

Als onderdeel van een pilot bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) onderzoekt adviesbureau Berenschot de mogelijkheden om meer richting de gewenste verandering en/of de maatschappelijke ambities van gemeenten te rapporteren. Hierover worden 3 bijeenkomsten georganiseerd, waarvan woensdag 22 mei de eerste plaats vond. Deze was bestemd voor raads- en Provinciale Statenleden.

Hoewel er de nodige onvrede is over de ODZOB, was het bijzonder opvallend dat er slechts 2 raadsleden (Someren en Laarbeek), één burgercommissielid (Son & Breugel) en één Statenlid aanwezig waren.

Ook wij als PNL ontvangen al geruime tijd klachten over de ODZOB, met name bij zaken die bouw gerelateerd zijn. Daarom was Ronnie Tijssen namens onze partij aanwezig. Hij kon uitgebreid verwoorden waar de problemen zitten en dat we die willen verbeteren. Aanpassingen in de manier van rapporteren door de ODZOB hebben voor ons dan ook het doel om de dienstverlening te verbeteren en kosten te verlagen. Duidelijk werd al wel dat het zoeken wordt om aan alle brede wensen, van eerder opgehaalde informatie en die van deze avond, te voldoen. Op 19 juni wordt deze avond vervolgt.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.