Nieuwe woningen in Aarle-Rixtel en Lieshout één probleem!

15 juni 2017

Het is zondermeer prettig wonen in Laarbeek en dus ook in Aarle-Rixtel en Lieshout. Volop activiteiten en een rijk verenigingsleven staan garant voor een goede leefbaarheid. Naar de toekomst willen we dit graag zo houden in deze kernen. Echter dan moet er wel wat gebeuren! Jongeren worden nu verplicht om elders te gaan wonen. Binnen Laarbeek is dit alleen Beek en Donk. Het komt ons voor dat het huidige college alleen aandacht heeft voor de kern Beek en Donk.

Voor Aarle-Rixtel hebben wij als PNL volop aandacht gevraagd voor woningbouw. Helaas tot op heden zonder resultaat. Een gelijksoortig scenario gaat de komende jaren gelden voor Lieshout. Er zijn nu nog enkele locaties in plan Vogelenzang. Echter het betreft hier relatief gezien maar een beperkt aantal mogelijkheden. Het is daarom dat wij in Lieshout de ontwikkelmogelijkheid rondom de Baverdestraat aangekaart hebben.

Kortom wij voorzien nu al problemen in de huisvesting voor de komende jaren. Wij constateren verder dat er op dit moment weinig aan gedaan wordt om hierin verbetering aan te brengen. Beek en Donk is de enige kern waarin – ook de komende jaren – volop bouwactiviteiten plaatsvinden. De inwoners uit Aarle-Rixtel en Lieshout worden feitelijk gedwongen zich te huisvesten in Beek en Donk indien ze binnen Laarbeek willen blijven wonen.

In onze ogen komen de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout in een neerwaartse spiraal met als gevolg krimp van de bevolking. Dit wordt bevestigd door cijfers van de provincie. Terwijl Beek en Donk juist gaat groeien.

Wij hebben hiervoor al jaren aandacht gevraagd, helaas zonder resultaat. Echter we blijven ons inzetten om in Aarle-Rixtel en Lieshout ook voor de toekomst uitbreiding (mogelijk via inbreiding) van nieuwbouw ( koop én huur ) mogelijk te maken.

Wij vertrouwen in deze op uw steun.

Fractie PNL

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.