Nieuwe voorzitter voor PNL

1 augustus 2020

Na bijna 2 jaar bestuursvoorzitter te zijn geweest neemt Roel Gerritsen uit Lieshout per 1 september afscheid van het bestuur van Laarbeeks grootste partij PNL. Bestuur en fractie betreuren dit, maar begrijpen de beweegredenen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Roel: “Ik heb bijna 2 jaar geleden met plezier de voorzittershamer binnen het bestuur overgenomen. Ik ben er echter het laatste jaar ook achter gekomen dat ik te weinig tijd hebt om deze functie goed uit te kunnen voeren. Daarnaast ben ik een bestuurder die bij belangrijke zaken ook druk uitoefent op besluiten. Beide punten zijn niet goed voor PNL, en dus ook niet voor mezelf. Daarom heb ik besloten dat het voor beide partijen beter is wanneer ik m’n functie neerleg. Ik blijf op een andere manier wel actief betrokken bij PNL, en zal de fractie helpen bij hun eigen verdere ontwikkeling.”

Het bestuur van PNL is op dit moment met diverse mensen in gesprek om het bestuur verder aan te vullen. Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken, wordt op een later moment besloten wie de nieuwe voorzitter van PNL wordt. Secretaris Ingeborg Westerbeek zegt: “Namens het bestuur en ook namens de fractie wil ik Roel van harte bedanken voor zijn inbreng de afgelopen jaren. Uiteraard gaan we op gepaste manier afscheid van hem nemen. Wanneer bekend is hoe het bestuur verder wordt aangevuld, komen we hiermee naar buiten.”

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.