‘Nieuwe huizen: mooi, duurzaam of betaalbaar?’

27 augustus 2018

In het kader van de verduurzaming van de woningbouw is door de wet ‘Versnelling Energietransitie’ per 1 juli 2018 in principe een verbod gekomen op het maken van een gasaansluiting in nieuwbouwwoningen. Het is dan ook niet meer mogelijk om je nieuwbouwhuis met een normale gasketel, zoals het grootste deel van de woningen in Laarbeek deze hebben, te verwarmen. Hiervoor in de plaats komen alternatieven zoals aardwarmte-installaties of installaties op stroom in combinatie met zonnepanelen.

Deze installaties werken perfect en zijn energiezuinig maar kosten een veelvoud van de normale gasinstallaties. De steeds scherper wordende ‘Engergie Prestatie Coëfficiënt’ (EPC) op nieuwbouwwoningen waardoor de Rc-waardes van de woningen al boven de 6,0 ligt zorgt voor een fikse prijsverhoging voor de nieuwbouwers. Isolatiematerialen voor muren, vloeren en daken worden steeds dikker. Glas gaat van dubbelglas zelfs naar drie-dubbelglas. Ook worden de huis-installatie voor ventilatie en de aansluitingen van ramen en deuren complexer om te voldoen aan de eisen van nul-op-de-meter.

Daarnaast vinden we dat wat er gebouwd wordt middels bestemmingsplannen en daarbij behorende beeldkwaliteitsplannen, een mooie en samenhangende uitstraling dient te hebben. Woningen gebouwd in de ‘Amsterdamse school, dertiger jarenstijl en Delftse school’, zoals deze in diverse Laarbeekse nieuwbouwwijken vastgelegd zijn, vinden we allemaal mooi door hun karakteristieke details en afwerkingen. Dit zorgt echter ook weer voor een duurder kostenplaatje.

Hierbij komen dan nog de steeds maar duurder worden kosten voor aankoop van bouwgrond, bouwlege’s, kosten voor bouwmaterialen en stijgende uurlonen door tekort aan vakmensen. Als laatste gieten we over al deze posten dan nog een sausje van 21% btw heen.

Natuurlijk willen we allemaal duurzame, energiezuinige en mooie woningen maar door dit alles wordt het bijna niet meer mogelijk om betaalbare woningen te bouwen voor de mensen die daar het meest behoefte aan hebben zoals de starters en jonge gezinnen. Nieuwbouw wordt hierdoor steeds meer een luxeproduct voor de happy few.

Is dit wat we willen en schiet het niet het doel voorbij?

Een goede balans tussen Mooi, Duurzaam maar ook Betaalbaar is daarom van levensbelang. Soms zal afgeweken moeten worden van bepaalde zaken om deze balans te vinden. Dit is zeker niet alleen een opdracht voor de bouwers maar begint al bij de gemeente. Dit is de grote uitdaging de komende jaren.

Fractie PNL

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.