Nieuw voorstel onderzoek verplaatsing supermarkt

19 maart 2019

Er komt een nieuw voorstel om te onderzoeken wat er op de plek van het huidige muziekcentrum het Anker in Beek en Donk zou kunnen komen, wanneer harmonie O&U die plek heeft verlaten. Dat is donderdagavond tijdens de raadsvergadering besloten. Als PNL zien we vooral kansen, nu de plek van het Anker vrijkomt. Omdat er een wens is van het Heuvelplein een ‘belevingsplein’ te maken, waar een supermarkt niet bij past, is de huidige plek van het Anker wellicht een unieke kans om supermarkt Jan Linders te verplaatsen, zo is onze mening. De Werkgroep is tegen verplaatsing van de supermarkt. Na lang beraad en een schorsing van de vergadering, is besloten dat het college met een nieuw voorstel komt, waarbij breder wordt gekeken naar de invulling van de plek waar het Anker nu staat. Hierbij kan gedacht worden aan b.v.: supermarkt met bovenwoningen, alleen een supermarkt, of alleen woningen.

Mevr. Swinkels uit Aarle-Rixtel gaf een toelichting op het burgerinitiatief, ontstaan naar aanleiding van het besluit dat de gemeenteraad van Laarbeek geen bezwaar bij de Raad van Staten zou indienen tegen het besluit dat de provincie had genomen de N279 (geen 2×2 rijbanen). Ze sprak haar teleurstelling uit dat de raad in het burgerinitiatief geen aanleiding had gezien alsnog een extra raadsvergadering in te lassen over het al dan niet indienen van een beroep bij de Raad van Staten. Ze riep vooral ook op beter om te gaan met dit soort initiatieven (burgerparticipatie). Dit, zo bleek, is voor alle partijen een leermoment geweest. PNL staat o.a. op het standpunt dat een beroep niet de juiste weg is, maar dat overleg met de provincie (wat inmiddels ook gepland is) een betere manier is.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.