N279, wel of geen 2×2 voor Laarbeek?

3 november 2022

Omdat eerdere plannen voor de verbetering van de N279 door de Raad van State van tafel werden geveegd, is nu opnieuw een start gemaakt om tot breed gedragen oplossingen te komen. Daarvoor is dit keer gekozen voor een ‘brede belangen-benadering’. Hierbij worden eerst alle belangen in beeld gebracht en aan de hand daarvan wordt gezamenlijk naar oplossingen gekeken die de belangen zoveel mogelijk dragen. Ook Laarbeek zit bij dit moeilijke proces, met veel verschillende belangen, aan tafel. De bedoeling is dat eind dit jaar het nieuwe provinciale verkeersmodel en het plan van aanpak N279 beschikbaar zijn.

In de pers zijn onlangs artikelen verschenen die niet goed weergeven wat het standpunt van Laarbeek is omtrent de gewenste oplossingen. De coalitiepartijen hebben in het bestuursakkoord, opgesteld na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar, opgenomen dat Laarbeek de oplossing accepteert die door middel van cijfers (verkeerstellingen) als wenselijk uit de bus komt. Daar hebben ook wij als PNL mee ingestemd. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook het meest logische standpunt. Wanneer recente verkeerstellingen aantonen dat 2×2 rijbanen nodig zijn, is het logisch dat dit de oplossing wordt. Andersom is dat uiteraard ook het geval. Rijbanen aanleggen die onnodig zijn is niet alleen slechter voor de omgeving, maar ook belastinggeld verkwisting. Laarbeek heeft dus geen uitgesproken standpunt, maar doet wat het meest logisch is; uitgaan van verkeerstellingen.

Wij verwachten overigens dat hier de wenselijkheid van 2×2 rijbanen uit voort zal komen. Dat is echter nog afwachten.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.